Stjivilerkes

Nämne oba bloggen hin betöir;

åbäka sig, sprattla = stjivilerkes