Oba turné….

…ve Hushållningen. Hin hä ve vöri aT Ylläs ve Smejbussen och jera oba vej haim. He jer en Holm-Göran, bårdi Bjerkhålmo so tala ve en Smej-Peter.

Kategorier:Hänt i byn

Å manin stjäin

He jer tretifem gra:d wårn nad. Känski män skul fliti söret. Men der finns he jo äijnt ne aT jera, da män äijnt vil siti so in spä:r ini no böor. So ji vait äinjt, män fa vel steen hin ini böijn. Å vent oba en spovi, nä jer e äijnt längt kwår. Sniggt jer e i alla fall, manin stjäin ivi snin, so he säj äot so ne jer oba deen, fäst he nestan jer minna:Ten.

Kategorier:Vädret

Lokomobilhn

Hin jer en Isak bårdi Älsano.

 

Kategorier:Folkbildning

BLoKa å blogga

06 september 2010 Lämna en kommentar

He bitöi da verkeläijen äijnt soma se:K. Men da män håLa ve tugeden blogga so nä jer sö påpulär, sö kän män jåo bLoKa el å tala sänningen.

– Men hitten jer da sänt:

Hin jer in mitji bra blogg, he jer sö råolit da man fa lesa oba överkölis, å at nä ångdåoma undi femti jer sö rikti aT taLa. Ji fick tipse hin bårdi Swårtböijn, he jer in blågg omi in häond å i pe:r so titchj mitji om å jakt herana. Rubri:ka jer oba överkölis, döm å bilda jer mitji råoli.

Hin jer Skorpan bhlogar!

He jer sö bra da män fa tipsa om överköLisma:Le aT le:g in hin. För egenteläjen he ji äijnt täin för överkölisblåggen, ji hä nåo at bLoKa oba swensk. Tack skå do ha Åsa!

En Sune å en Sune

16 augusti 2010 3 kommentarer

Röissvermen

Åisen fåor bårdi treska so ne vissle bära. Å nä hä ve häft röissvermen in hail viko, opet +28 grad å förskretchelit värmt o kwelana.

Kategorier:Hänt i byn, Vädret

In ståor mäoger…

…..hä nä somarjesta ibi Sändsjerev fotografeire.

Kategorier:Hänt i byn