Arkiv

Archive for the ‘Folkbildning’ Category

Mair nöihaiten bårdi Länsjerev

Kategorier:Folkbildning

Lenk till SVT

Hina jer lenken till Svenska dialektmysterier ve en Fredrik Lindström, å åll di eren so gjåort i sö bra program ve överkölismale. En Ind-Håkan bårdi Älsjerev jer so in slägs reseleder oba böjn 😉

Ve jera oba TV

Kåm ihå ikweil jer e oba SVT; Svenska dialektmysterier bårda Överkölis. Klåcka 21!

He vär da oba täin!

Nä klåokt

Kåm ihå aT h finns in grupp oba Facebook so hait:

Ve so förstär Överkölismale oba Änsiktsbåoka

Din fånne ji versen hin:

läite om jaktera å fiskera…
bissmän fåttimän, maitkråoken enda veer….
fiskern jer in fåtti ain, jaktern in stäkker….
stöiv fäinger opa di, imin do skull hä skuti å känsi rake hä ve kånt faj ne…..
fa ji hisar å to till, da hä ji faj träei

Å sö hitten:

Stundom svenskar jag å ståndo änt.
Kategorier:Folkbildning

Lokomobilhn

Hin jer en Isak bårdi Älsano.

 

Kategorier:Folkbildning

BLoKa å blogga

06 september 2010 Lämna en kommentar

He bitöi da verkeläijen äijnt soma se:K. Men da män håLa ve tugeden blogga so nä jer sö påpulär, sö kän män jåo bLoKa el å tala sänningen.

– Men hitten jer da sänt:

Hin jer in mitji bra blogg, he jer sö råolit da man fa lesa oba överkölis, å at nä ångdåoma undi femti jer sö rikti aT taLa. Ji fick tipse hin bårdi Swårtböijn, he jer in blågg omi in häond å i pe:r so titchj mitji om å jakt herana. Rubri:ka jer oba överkölis, döm å bilda jer mitji råoli.

Hin jer Skorpan bhlogar!

He jer sö bra da män fa tipsa om överköLisma:Le aT le:g in hin. För egenteläjen he ji äijnt täin för överkölisblåggen, ji hä nåo at bLoKa oba swensk. Tack skå do ha Åsa!

En Sune å en Sune

16 augusti 2010 3 kommentarer