Biretterkweil…..

…oba Martingålo; tåorsden 9/10.

Weilkimin ållihåop!

Ji vil fåortfarand hä hjölp ve at jera inlega oba blåggo hin! At di so gnell at he äijnt jer nä mitji updateringa, vil ji saj:

– Meste fålke vår herres ha, hä äjnt in enda blågg oba överkölis!

Kategorier:Hänt i byn

Mair nöihaiten bårdi Länsjerev

Kategorier:Folkbildning

Nöihatien bårdi Länsjerev

Sö hin hä ne vöri undi pask, hin jer a Ewa å en Tord:

Kategorier:Hänt i byn

Lenk till SVT

Hina jer lenken till Svenska dialektmysterier ve en Fredrik Lindström, å åll di eren so gjåort i sö bra program ve överkölismale. En Ind-Håkan bårdi Älsjerev jer so in slägs reseleder oba böjn 😉

Ve jera oba TV

Kåm ihå ikweil jer e oba SVT; Svenska dialektmysterier bårda Överkölis. Klåcka 21!

He vär da oba täin!

In väis bårdi Länsjerev

…en Lars Andersson ve kuno sjåong:

Kategorier:Hänt i byn

Nä klåokt

Kåm ihå aT h finns in grupp oba Facebook so hait:

Ve so förstär Överkölismale oba Änsiktsbåoka

Din fånne ji versen hin:

läite om jaktera å fiskera…
bissmän fåttimän, maitkråoken enda veer….
fiskern jer in fåtti ain, jaktern in stäkker….
stöiv fäinger opa di, imin do skull hä skuti å känsi rake hä ve kånt faj ne…..
fa ji hisar å to till, da hä ji faj träei

Å sö hitten:

Stundom svenskar jag å ståndo änt.
Kategorier:Folkbildning